Kansspel commissie

Kansspel commissie België

De kansspel commissie is het adviesorgaan van het parlement en de regering, haar taak is drieledig.

  • Allereerst geeft ze advies aan het parlement en de regering.
  • Beheert de vergunningen voor reële drankgelegenheden, alle virtuele casino’s, reële casino’s, virtuele speelautomaten hallen. Ook het personeel van alle kansspelinrichtingen vallen onder de kansspel commissie evenals herstellers en de leveranciers. onder de commissie vallen natuurlijk ook bel- en mediaspelen en alle virtuele en reële weddenschap-kantoren.
  • Treed op als controle- en tuchtorgaan. Ze is bevoegd om bepaalde sancties op te leggen zoals ook administratieve boetes aan organisaties en aan de spelers. Een opgelegde sanctie kan betekenen dat een organisatie of speler bijvoorbeeld wordt geschorst.

Oprichting

De wettelijke oprichting van de kansspel commissie was op 7 mei 1999. De voorzitter van de kansspel commissie zit samen met vertegenwoordigers van zes ministers. Op 10 januari 2010 werd de wet op kansspelen de bescherming van de spelers en kansspelrichting van 7 mei 1999 gewijzigd. De wijziging werd op 1 februari 2010 gepubliceerd in het Belgische Staatsblad. Op 1 januari 2011 trad deze nieuwe wet in werking.

Het beschermen van de speler

In België kan om verschillende reden de toegang van spelers aan virtuele en reële casino’s en weddenschap-kantoren en speelhal automaten worden ontzegd.

  • Om de jongeren te beschermen moeten jongeren minsten 18 jaar zijn om toegang te krijgen bij zowel de virtuele alsook de reële weddenschap-kantoren. De minimumleeftijd om toegang tot de speelhal automaten en de virtuele en reële casino’s te krijgen is 21 jaar.
  • Een speler kan zichzelf uitsluiten uit speelhal automaten, virtuele en reële casino’s en virtuele weddenschap-kantoren, wanneer zij tegen zichzelf beschermd willen worden. Ook een belanghebbende derde, denk hierbij aan de partner, kan een aanvraag tot uitsluiting indienen bij de kansspel commissie.
  • Uitsluiting kan ook gebeuren op basis van een gerechtelijke beslissing, denk hierbij aan een schuldenregeling.
  • Ook op basis van de aard van het beroep kunnen mensen de toegang worden geweigerd in een speelautomatenhal en casino’s. Denk hierbij aan notarissen, leden van de politie, magistraten en deurwaarders.
  • België beschikt sinds 2004 over het (EPIS) systeem of het Excluded Person Information Systeem. Dit is een elektronisch systeem dat alle uitgesloten spelers bundelt. Iedereen die binnengaat bij een speelautomatenhal, virtuele of reële casino’s wordt geregistreerd in EPIS. Deze registratie is nodig voor de controle of een speler is toegestaan of juist niet. EPIS wordt gezien als een zeer slagkrachtig instrument tegen gokverslaving.

De kansspel commissie

Deze commissie is er in de eerste instantie voor de bescherming van de speler. Het is niet de bedoeling dat de kansspel commissie uitsluitend de waakhond speelt over de kansspelsector.

Kansspel kan leiden tot gokverslaving en geldverlies. Kansspelen zijn dan ook niet vergelijkbaar met welke soort van dienst dan ook. U vindt op de website van de kansspel commissie de adressen van hulpverleningsorganisaties bij u in de buurt. Als u denkt dat u zich in de gevarenzone bevindt, aarzel dan niet om u hierop te testen.

Let bij het bezoeken van een website op onderstaande goedkeuringszegel.  Wanneer deze aanwezig is op de website dan weet u dat ze onder toezicht staan van de kansspel commissie.
Kansspel commissie

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Kansspel commissie, 9.0 out of 10 based on 1 rating

Casino spellen voor de Belgische casino speler